Vanliga frågor och svar

Beskrivning: BD14513_  Klicka här om det inte finns en meny till vänster

        Välj sedan ”Vanliga frågor och svar” 

Beskrivning: BD14513_   Kan man komma och prova på?

Beskrivning: BD14513_   Behöver man ha egen danspartner med?

Beskrivning: BD14513_   Kan man lära sig dansa polska hos er?

Beskrivning: BD14513_   Hur gör jag för att bli medlem?

Beskrivning: BD14513_   Medlemsavgift 

Beskrivning: BD14513_   Hur anmäler man ärenden till års- och halvårsmöte?

Beskrivning: BD14513_   Vad säger stadgarna?

Beskrivning: BD14513_   Gör ni uppvisningar?

Beskrivning: BD14513_   Var hittar jag er?

Beskrivning: BD14513_   Vem är ... ?

Beskrivning: BD14513_   Vad är polska?

Beskrivning: BD14513_   När är ... ?

Beskrivning: BD14513_   Folkdräkter? - Vi har inga att låna ut.

Beskrivning: BD14513_   Dansar ni i folkdräkt?   

Beskrivning: BD14513_   Kan man hyra Gräfsnäsgården?

Kan man komma och prova på?
Behöver man ha egen danspartner med?

De flesta danskvällar med instruktion börjar med ”prova på”-instruktion i grunddanser från kl 19.00 till 20.00. Man behöver inga förkunskaper för att vara med. Från kl 20.15 till 21.15 är det ”fortsättning” - instruktion i bygdedanser, oftast någon polska. Kan du komma runt i vanlig rundpolska är du alltid välkommen att dansa med oss även under det passet. Som gäst (icke medlem) betalar du 30 kr/gång. Du behöver inte ha någon egen danspartner med dig och vi gör ofta dam-/kavaljerbyten.

 

Tillbaka till toppen

Kan man lära sig dansa polska hos er?

Visst kan man det! Förutom att vår första timme under normala kvällar med instruktion även passar nya och ovana håller vi både grundkurser, fortsättningskurser och mer ingående kurser.

 

På våra grundkurser i polska är målet att ”komma runt” på ett skönt sätt. Vi lär ut danssätt som är anpassade för att man skall kunna dansa och ha kul på t.ex. Folkmusikkaféet i Göteborg och spelmansstämmor. Dessa danssätt är oftast så kallad rundpolska (Bingsjö- eller Rörosliknande för den redan initierade), bakmes (Transtrandsliknande) och slängpolska (liknande östsvensk och småländsk slängpolska). Se Kurser.

 

På våra fortsättningskurser i polska är målet att lära sig olika danssätt och dansteknik genom några av de vanligaste traditionella polskorna, kanske Polska från Bingsjö, Polska från Boda och Polska från Transtand. Se Kurser.

 

På våra kurser/workshops i traditionella polskor varierar det mycket från kurs till kurs vad som lärs ut. Det kan vara dalapolskor från t.ex. Boda, Bingsjö, Orsa, Malung och/eller bohusländska polskor från t.ex. Hogdal-Lommeland, Skaftö, Kungsviken och/eller värmlandspolskor från t.ex. övre Klarälvsdalen, Svanskog och/eller jämtpolskor från t.ex. Oviken, Föllinge och/eller pols från Röros och/eller… Se Kurser.

 

Tillbaka till toppen

Hur gör jag för att bli medlem?

Om du redan dansar polskor:

Betala medlemsavgift (för 2019 är det 360 kr) till kassören eller till Pg 88 74 69 - 5. Glöm inte att ange namn, adress, telefon och ev. mailadress.

 

Om du redan dansar polskor och vill prova hur roligt vi har:

Det enklaste är att du kommer till Annexet en onsdagskväll och har dansskorna med. Kan du dansa vanlig rundpolska och några polskekaraktärer som t ex Bingsjö, Finnskogspols etc. är du välkommen att vara med och prova på för 30 kr per kväll. När det känns rätt, meddela att du vill bli medlem.

 

Om du inte dansar polskor:

Kom och var med mellan kl 19 och 20 under kvällar med instruktion i grunddanser. Anmäl dig gärna till nästa nybörjarkurs (se Kurser). eller kontakta våra dansledare för tips om andra kurser etc. Telefonnummer hittar du via länken "Kontakta oss" till vänster.

 

Tillbaka till toppen

Medlemsavgift 2019 

Medlemsavgiften består av tre delar, avgift till Folkdansringens riksorganisation "riks", till Göteborgs distrikt och till föreningen. Är du redan med i Göteborgsdistriktet och/eller Folkdansringen via någon annan förening betalar du inte allt. 2019 är medl.-avgiften för Pd 360 kr för vuxna och 165 kr för ungdom.

 

 

Helmedlem. (Med i riks och distrikt via oss.)

Redan medlem i riks (Med i distrikt via oss.)

Redan medlem i riks och Gbg-distrikt

Vuxen:

360 kr

260 kr

160 kr

Ungdom:

165 kr

115 kr

65 kr

 

Vårt Pg är: 88 74 69 – 5, Polskedanslaget, Göteborg. Glöm inte att ange namn, adress och telefon samt att det är medlemsavgift.

 

Tillbaka till toppen

Vad säger stadgarna?

I stadgarna har vi bestämt bl.a. hur vi skall kalla till möten och hur vi kan besluta om olika saker.
Våra stadgar. Mer om stadgarna.

 

Tillbaka till toppen

Hur anmäler man ärenden till års- eller tertialmöte?

Kan man ta upp frågor direkt på mötet utan att anmäla dom innan? Javisst, men då… Under punkten ”övriga frågor” får man ta upp saker för diskussion. Men, mötet får inte fatta bindande beslut om annat än det som har funnits med i kallelsen. Vill du att det skall tas beslut måste du alltså anmälda ärendet i god tid. Hur det går till finner du på en särskild sida som du kommer till genom att klicka här.

 

Tillbaka till toppen

Gör ni uppvisningar?

Visst gör vi det. Kontakta dansledare Peter Nordqvist för en diskussion. Se även kontakta oss”

.

 

Tillbaka till toppen

Var hittar jag er?

Vi håller till i Gräfsnäsgårdens Annex i Slottsskogen, Göteborg. Klicka på "Annexet" i navigationsfältet till vänster så får du upp en karta.

 

Tillbaka till toppen

Vem är ... ?

Gäller det styrelse eller dansledare, klicka på länken "Kontakta oss" till vänster.

 

Tillbaka till toppen

Vad är polska?

En stor del av vår vistradition är polskor. Så är det med våra gamla barnvisor, julsånger mm. Några exempel är "Vårvindar friska", ”Prästens lilla kråka”, "Nu är det jul, här i vårt hus…" och "Räven raskar över isen".

Polskor (kallas pols, polsk och polska) var Sveriges populäraste sällskapsdanser fram till ca 1900 då vals m.m. tog över topplaceringen. Det var polska man dansade i vägskälen, på broarna och på logen om den var tom. Det var polskan som var så farligt sensuell, lockande och förförande att kyrkan fick många spelmän att bränna sina fioler...

Från början var polskan musik och modedans som kom till Sverige från Polen i slutet av 1500-talet och blev till en stor familj av folkmusik och danser. Musiken, i 3/4-takt, fick olika karaktär när den spred sig till olika landsdelar, ungefär som språkets dialekter. Det fanns lika många karaktärer på dansen, varav något hundratal finns kvar. Rundpolska och bakmes är pardans, man kan kalla det folkdansens ”tryckare”. Den kan vara häftigt akrobatisk, med klackarna i taket, eller stilla och nära. Hambo är en välkänd och relativt ny grupp av polskor. Här kan du se vad duktiga dansare kan göra när de dansar Polska från Järvsö resp. Polska från Transtrand (Sälen).

Tillbaka till toppen

När är ... ?

För kurser, klicka på "Kurser" i navigeringsfältet till vänster. För våra ordinarie danskvällar och Lilldanser klicka på "Danskvällar". För andra polskdans- och folkmusikhändelser klicka på "Här är dans" där vi ger tips. Titta också på "Aroshambon" som har information om de flesta danstillfällen med polska, särskilt för Östra Sverige, Dalarna mm. Du hittar dit via vår sida "Länkar".

 

Tillbaka till toppen

Folkdräkter? Vi har inga att låna ut.

Vi har inga folkdräkter att låna ut.

 

Tillbaka till toppen

Dansar ni i folkdräkt?

Under våra danskvällar dansar vi i vanliga lediga kläder.

 

På uppvisningar dansar vi normalt inte i folkdräkt. För oss är nämligen dansen huvudsaken. Skulle någon vilja att vi har folkdräkter på en uppvisning går det att ordna. Men, uttryck som att ”de dansade i sina vackra dräkter” är inte vad vi önskar oss. Det är mycket roligare om kommentarerna handlar om DANSEN istället.

 

Tillbaka till toppen

Kan man hyra Gräfsnäsgården?

Hör med Göteborgs distrikt av Folkdansringen.

 

Tillbaka till toppen     Till startsidan    

 

Senast uppdaterad: 2019-01-11

 

www.polskedanslaget.se/

www.folkdansringen.se/pd

 

Beskrivning: website statistics