Eva Ågren, klädd i vår vackra östbodräkt
Med Mats, klädd i vår traditionella torpardräkt