Örjansringens kalender 2018 med reservation för ev ändringar


September 6 Nya kurser Gammaldans kl 18.15-19.00, Folkdans 1 kl 19.15-20.00 och Folkdans 2 kl 20.15-21.15.
13 Gammaldanskurs 2(8), Folkdanskurs 1, 2(8), Folkdanskurs 2, 2(8)
20 Gammaldanskurs 3(8), Folkdanskurs 1, 3(8), Folkdanskurs 2, 3(8)
27 Gammaldanskurs 4(8), Folkdanskurs 1, 4(8), Folkdanskurs 2, 4(8)
Oktober 4 Gammaldanskurs 5(8), Folkdanskurs 1, 5(8), Folkdanskurs 2, 5(8)
11 Gammaldanskurs 6(8), Folkdanskurs 1, 6(8), Folkdanskurs 2, 6(8)
18 Gammaldanskurs 7(8), Folkdanskurs 1, 7(8), Folkdanskurs 2, 7(8)
18 Vid fikat 18 oktober kort info om Wienresan
25 Gammaldanskurs 8(8), Folkdanskurs 1, 8(8), Folkdanskurs 2, 8(8)
November 1 Folkdansträning kl 19.15. Fyrväpplingen kommer till oss.
8 Lekagille kl 19.15-21.15
15 Föreningsmöte kl 19.15
18 Fototräff Värmland Vällingby Söndag kl 16.00 Föranmälan Peter 070-259 46 57
22 Vi dansar hos Fyrväpplingen kl 19.30 Hägerstensåsens Mbh kl 19.30
29 GrönaBoken-kväll kl 19.30-21.30
December 2 Midsommarglögg med Julmarknad på Midsommargården
6 Folkdansträning kl 19.15-21.15
13 Lucia Julavslutning kl 19.15.
30 Gammaldanskväll med Tensta Spelmanslag på Hägerstensåsen kl 19-23
Vi ses igen 2019!
Tillbaka