Orgagillet kan skräddarsy dansuppvisningar, för ERT behov. Aktivering av publiken kan ingå i samband med detta.
Föreningen ställer även gärna upp med rena
musikprogram med t.ex. fiol, nyckelharpa mm.

Kontakta oss här.

Speleman

Bilden är tecknad av Svante Sjöblom och föreställer
Albin Frejd som levde i Asbysocken i norra Småland 1903-1984.
Teckningen återfinnes i låtboken Låtar och Visor från Sommabygden.