Vårterminen 2022

 

 

Vi startar upp vårens aktiviteter söndagen den 27 februari
sedan följer grupperna enl. nedanstående:

Söndagar kl. 18.00 – 20.00. 

I denna grupp dansas gilles- och gammaldanser.

Upplysningar: Anna-May o Ingvar Nilsson 0480-478060 eller 070-5607541.

 

Måndagar kl. 18.30 – 20.30. Motionsdans.
Paus under vårterminen

Upplysningar: Anna Gustavsson  070-5763943.

 

Onsdagar kl. 18.30 – 20.30.

Här dansas folkdanser, gammaldanser och gillesdanser till våra spelmän. Upplysningar: Kirsten Arvidsson o Arne Elm 0480-470558 eller 073-8075022.

 

Torsdagar udda veckor kl. 18.30 – 20.30. Polskor.

Upplysningar: Martin Haeggblom 070-6851684.

 

Torsdagar jämna veckor kl. 18.30 – 20.30. Nybörjarkurs i gammaldans

Upplysningar: Anna Gustavsson  070-5763943.

 

 

Dessutom besvaras frågor om gruppernas verksamhet av Kirsten Arvidsson på telefon 0480-47 05 58, 073-8075022 eller e-post kirsten.arvidsson@telia.com