Distriktsstyrelsen och funktionärer

Ordförande Leif Andersson 035-135958
Andrégatan 14
302 38 HALMSTAD
leif43.andersson@gmail.com
Sekreterare Gunnar Igerud 0346-25196
Sotanäs 201
310 62 FEGEN
gunnar@sotanas.se
Kassör Roland Sunesson 070 9931998
Spadegatan 4
432 37 VARBERG
roland@sunesson.nu
Ledamot Claes Pehrsson 0300-13185
Kollabergsvägen 28
434 91 KUNGSBACKA
kollaclabbe@hotmail.com
Ledamot Savitri Nilsson Johansson
Sunnervrå Högalund 1
340 10 LIDHULT
Verksamhetsråd BU- Vakant
Dräktslöjd Vakant