Dybecks Folkdansgille          Årsmöte senare år 2021
Styrelse år 2021  
e-post:

Ordförande  Kenneth
Olsson

vomhusko.telia.com


 
   
Sekreterare Susanne Ferm Västeråsv 26B
731 30 Köping 0221-19302  

e.post

Kassör Alfredsson Inga-Lill Vadarvägen 9
731 42 Köping  
 
V.ordf 
Birgitta
Silver Frid
 
 


 
Ledamot Mats Jansson Måsta 3
73192 Köpng 0221-40204  
Suppleant Mats Karlsson  Myra 12 731 94 Köping     
Suppleant Agneta Karlsson  
   
 
Revisor Carina Dyrberg Hökvägen 21
731 42 Köping 0221-17984  

e-post

Revisor Annelie Dahlgren V.Långgatan 10A
731 30 Köping 0221-71030
e-post

Åter till startsidan

NÄSTA  ÅRSMÖTE  Torsdag den 17 feb 2022  kl 19.00   i Kulturhuset  Folkets Park

Uppd. 2021-10-16