Folkdansringen Dalarna

tidigare    Dalarnes Hembygdsring
Hem

Föreningar

Kalendarium

Dalaringen

Polskuppdans

Kontakt

Förlaget

Ungdomsfonden                               Dalaringen, medlemstidning i Folkdansringen Dalarna                


Distriktets tidning utkommer ca: 4 gånger per år.
Datum för manusstopp anges i
Kalendarium.
Bidrag till tidningen skickas till:

Dalaringen
c/o Bo Danmo
Medsvängen 20
784 76   BORLÄNGE

E-post:
bo.danmo@telia.com