Välkommen till Borås Hembygdsgille
och till våra verksamheter under hösten 2018
rikslogga

Svenska

Folkdansringen

gilleloggafarg
Nu kan du få Gillets Hemsidor i din Mobil
Läs mer om detta Här
weblokalvy Behöver ni hyra lokal för regelbunden verksamhet
eller för en enstaka sammankomst, fest eller liknande.


Se mer om vår lokal här!
    
Senaste justering 2019.04.06

Vi samarbetar med


Se Samkvämet under fliken Kalender den 27/4 -19