Välkommen till Borås Hembygdsgille
rikslogga

Svenska

Folkdansringen

   gilleloggafarg              trana
 
     Squaredansförbundet
Se färsk information under "Kalender"
Nu kan du få Gillets Hemsidor i din Mobil
Läs mer om detta Här
weblokalvy Behöver ni hyra lokal för regelbunden verksamhet
eller för en enstaka sammankomst, fest eller liknande.


Se mer om vår lokal här!
Senaste justering 2021.08.18

Vi samarbetar med


webbmaster: jannebe@telia.com
 

 
 
bildval

drakt

Hitta till oss