<%@ Page Language="C#" %> historik
 bildval

drakt

Hitta till oss


 
Historik

En kort sammanfattning av föreningens början.

Under hösten 1952 samlades ett 15-tal ungdomar för att lära sig folkdans. Dansledaren Bengt Andersson visade hur stegen skulle tas. Flera var medlemmar i Hbf. Westergyllen. Tanken att starta en egen folkdansförening växte mer och mer fram.

Första sammankomsten: Torsdagen den 15 januari 1953 samlades en grupp på nio personer hemma hos Börje Hidfors, men ytterligare sex personer hade meddelat sitt  intresse att vara med.

En interimsstyrelse tillsattes för att arbeta med de förberedande åtgärderna till nästa sammankomst den 3/2. Dessa var: Börje Hidfors -ordf., Kjell Nilsson - sekr., Gullan Fredriksson - kassör.

Andra sammankomsten: Tisdagen den 3 februari 1953 bildades föreningen.  Till styrelse valdes: Börje Hidfors ordf., Kjell Nilsson vice ordf., Brita Wahlqvist sekr., Rut Andersson bitr. sekr., Gunnel Fredriksson kassör. -  Som revisorer utsågs: Artur Brandt och Erik Gustavsson med Karl-Gustav Svensson som ersättare. -  Till dansledare valdes Brita Wahlqvist med Bengt Andersson som ersättare.  -  Till dräktkommitté: Sonia Hidfors och Artur Brandt.  -   Som spelman utsågs Torsten Edlund

Medlemsavgiften bestämdes till 6 kr.. Lokal hyrs av Hemgården där första dansträningen hölls tisdagen den 10 februari med Bengt Andersson som dansledare.

Tredje sammankomsten: Namnet Borås Hembygdsgille fastställdes och föreningen ansluter sig till Västergötlands distrikt av Svenska Ungdomsringen.

Den första uppvisningen skedde redan under försommaren i Tranemo. Sedan blev det fler uppvisningar som i Sjötofta, och Hudene. Man medverkade också i "Värmlänningarna" tillsammans med Borås Folkteater.

10 år senare fanns det både ett barnlag samt vävstuga inom föreningen. Det dansades även "Högre Ståndsdans - Herrskapsdans". Man har också haft samträningar med folkdanslaget Näcken i Svenljunga.
 
Hedersmedlemmar
Margit Svensson 2002, Lena Gustavsson 2012, Roland Widell 2012, Roland Andersson 2012, Rolf Stenholm 2012, Christina Backlund 2013,
Gun Beckman 2020, Anita Widell 2021
0

Ordföranden under åren

 Sekreterare under åren

   Kassörer under åren

1953 Börje Hidfors   1953 - 1954   Brita Wahlqvist   1953   Gunnel Fredriksson
1954 Karl-Gustav Svensson   1955   Margit Glansk   1954 - 1955   Rolf Carlsson
1955 Stig Olausson   1956 - 1958   Britt-Marie Hallberg   1956 - 1960   Roland Widell
1956 - 1957 Jan Zeybrandt   1959   Anna-Lisa Andersson   1961 - 1962   Kerstin Andersson
1958 Arne Andersson   1960   Kerstin Franzon   1963 - 1970   Hans Andersson
1959 - 1960 Barry Norman   1961   Irene Svensson   1971   Roland Andersson
1961 - 1962 Bengt "KIA" Andersson   1962   Eva Andersson   1972   Hans Andersson
1963 - 1966 Birgitta Ohlsson   1963   Solveig Warneryd   1973 - 1976   Roland Andersson
1967 - 1968 Karl-Gustav Svensson   1964 - 1965   Jane Rydmark   1977 - 1978   Bert Liljenberg
1969 - 1970 Bertil Andersson   1966 - 1967   Marianne Lannér   1979 - 1982    Gun Haglund
1971 - 1972 Barry Norman   1968 - 1970   Roland Widell   1983 - 1986   Lisbeth Johansson
1973 - 1974 Bengt-Åke Andersson   1971 - 1973   Hjördis Ingemarsson   1987 - 1990   Jörgen Aderstedt
1975 - 1977 Hans Ahlqvist   1974 - 1975   Lisbeth Johansson   1991 - 2006   Leif Öster
1978 - 1980 Roland Andersson   1976 - 1977   Rose-Marie Karlsson   2007 - 2017   Ann-Christine Gustafsson
1981 - 1983 Roland Birgersson   1978 - 1980   Hjördis Ingemarsson   2018 - 2021   Rose-Marie Johansson
1984 Lars-Olof Johansson   1981 - 1990   Berit Johansson   2021 -   Ann-Christine Gustafsson,
1985 - 1987 Tomas Lindqvist   1991 - 1992   Marianne Svensson
1988 Roland Andersson   1992 - 1993   Eva Öster    
1989 - 1993 Gun Birgersson   1994 - 1995   Gunvor Persson    
1994 - 2008 Berit Johansson   1996 - 1997   Eva-Marie Nilsson    
2009 - 2012 Lars-Olof Johansson   1997 - 2000   Lars Eriksson
2013 - Berit Johansson   2001 - 2018   Jan-Eric Beckman    
  2019 - 2020    Bengt-Åke Bollgård
  2021 -    Christina Backlund, (proto- kollsekr)