BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Länk med detaljer om Zornveckan 15-21 juli

Nytt 2024-02-15

Scroll-box - ny layout

Menyn försvinner inte uppåt när man rullar sidans text. Å andra sidan måste man förstå att vid behov rulla (skrolla) och upprepa rullning för att 'se allt'. Kolla gärna 'Om hemsidan'.

Testa gärna i telefonen och lägg märke till att hemsidan beter sig olika när man håller telefonen på stående och liggande. Stående fungerar den ungefär som tidigare, menyn 'försvinner uppåt' när man rullar sidans text. Orsaken är att bilden är för smal för att rymma menyn vid sidan av huvudtexten.

Rulla separat

• textrutan (oftast ryms den inte inom bildskärmens yta)
• menyn (ibland på telefoner)
• bakgrunden (ibland på telefoner, paddor och plattor)

Återkoppla till webbredaktören om den här 'scroll-boxen' är sämre för dig (än den tidigare sid-layouten på Björkstalagets hemsida).

Nya och gamla inlägg

Du hittar det som lagts in på och under Björkstalagets hemsida sedan 2023-05-30 via följande länk där det nya inlägget samt äldre inlägg finns lagrade.

Nya och gamla inlägg


Utskick via email

Om du inte finns med på föreningens mail-lista så kan du skicka ett mail till Nils,

nilu0037(at)gmail.com

och ange att du vill få Björkstalagets utskick.