Vårterminen börjar 9 januari 19:00 på Umeå Folketshus.

Program finns här

Se inslag på Ultras Facebooksida (glöm inte att lajka)

Här kan man se "Astrid Lindgren-programmet" som vi dansade på Umefolk 2018

Uppvisningen med Herrskapsdanser kan man se på www.Folkdansaren.se