2017
   
  13 augusti sensommarträff i Lärkparken i Roma

Dagen startade med tipspromenad som ordförande Jonas Söderström hade gjort.
Därefter tog vi fram våra medhavda kaffekorgar. Gutebälgarna spelade sedan upp till dans under
ledning av Eiwor Söderström. Dagen avslutades med korvgrillning.

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bertil Almberg    
     

   

27-30 juni och 1 juli

Zornmärkesuppspelningar och Riksspelmansstämma på Folkhögsskolan i Hemse
     
 

Årets Flors´ndag den 1 juli var i kombination med Riksspelmansstämman

som alltid avslutar de årliga Zornmärkesuppspelningarna

 

  Ett stort Grattis
till Jonas Söderström från När som här
mottar bronsmärket.

Motivering:
För skickligt och livfullt spel av
Gotlandslåtar på klarinett.

 

 

Foto: Fredrik  Lönngren

 
   

 

 

 
 
   
 
   
   
       
 
  Foto: Bertil Almberg
 
 

11 juni Spelmansstämma i Prästgårdsparken, Sanda

 

   
   
 

 
 

 

Foto: Bertil Almberg

 

 

2016

 

7 augusti Sommarträff med Gotländska Folkdansringen, Lärkparken i Roma
med tipspromenad, dans och korvgrillning

   
 

 

 

 

 

  Foto: Eiwor Söderström

 

 

3 juli Florsn´dagen i Burs 

 

                     

  

 

 

   
   
 
 
 
   

Den 1 januari 2016 avled Eivor Ståhl grundare av Gotländska Folkdansringen.

   
  Vila i frid
                                   

 

 

 
 

 

  5-9 augusti deltog Gotländska Folkdansringen och Gutebälgarna i
Europeaden som var i Helsingborg

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

   

Skicka e-post
till Webmaster
för den här sidan