Folkdansringen
Distrikt Ångermanland
Föreningar
Musik och Dans
Dräkt och Slöjd
 
Aktuella kurser
   

 

Ångermanland

Folkdansringen bedriver verksamhet som omfattar den folkliga kulturen, med tonvikt på dans, musik, dräkt och slöjd.
Vi värnar om vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart.

I Ångermanland finns 9 anslutna föreningar i riksförbundet
Svenska Folkdansringen.

logg